Turniej o Puchar Wieczystego

0

Edycja Turnieju

0 +

Ilość Uczestników

0 +

Ilość Sędziów

0

3 Dni, 2 Hale, 3 Style Taneczne

Style taneczne

Taniec Towarzyski

Pary, Soliści

Taniec Nowoczesny

Hip Hop, Salsa, Carribean

Tańce Narodowe

W formie towarzyskiej

Seniorzy

Taniec Towarzyski

"Widziałem zawsze taniec towarzyski jako czynnik sprzyjający dojrzewaniu u człowieka wrażliwości na piękno, jako okazję do przeżycia niedostępnej dla wielu na innej drodze chwili indywidualnego tworzenia piękna w sposób samodzielny, czynny, aktywny; jako platformę wreszcie umożliwiającą człowiekowi przekraczanie granicy, poza którą zaczyna już pojmować i fascynować się wyższymi przejawami sztuki i kultury. Rozumiałem taniec towarzyski jako skromny, lecz skuteczny środek do czynienia człowieka większym i bogatszym wewnętrznie..."

prof. Marian Wieczysty
Autor